• Podatkowe aspekty działalności w branży wodociągowej i kanalizacyjnej

  Konferencja w Krakowie, 29 listopada 2017 r.

 • O konferencji

  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konferencji

  Miejsce

  Ośrodek Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych (OIES)

  ul. Jęczmienna 9, 31-268 Kraków

  Zobacz na mapie

  Termin

  29 listopada 2017 r.

  Czas trwania: 09:30-15:30

  Rejestracja od godz. 08:30

  Adresaci

  Konferencja jest adresowana do członków zarządu, dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pozostałych pracowników działów finansowo-księgowych zatrudnionych w podmiotach, których przedmiotem działalności są usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków, jak i wszystkich, którzy mają zawodową styczność z tą branżą w kontekście stosowania przepisów podatkowych.

  Opłata

  250 zł + 23% VAT / os.

   

  Opłata obejmuje: wstęp na konferencję, przerwę kawową, lunch, materiały szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa z wykazaną liczbą 5 godzin trwania prelekcji.

 • Agenda

  Poznaj program konferencji w dniu 29 listopada 2017 r.

  1

  08:30-09:30

  Rejestracja i poczęstunek

  Podczas rejestracji otrzymają Państwo materiały szkoleniowe, certyfikat i fakturę. Zapraszamy też na kawę, ciasto i kanapki.

  2

  09:30-11:10

  Kontrakty menedżerskie w spółkach wodociągowo-kanalizacyjnych

  Czas trwania: 100 minut

  Prelegent: Katarzyna Wojtowicz-Janicka

  1. Kontrakt menedżerski a możliwość jego wykonywania w ramach wpisu do CEIDG
  2. Zasady opodatkowania podatkiem PIT wynagrodzeń z tytułu kontraktów menedżerskich otrzymywanych od spółek wodociągowo-kanalizacyjnych
  3. Zasady opodatkowania podatkiem PIT i VAT świadczeń niepieniężnych przyznawanych w ramach kontraktów menedżerskich (ubezpieczenia, samochody, telefony, pomieszczenia biurowe, odszkodowania itp.)
  4. Zasady ujmowania w kosztach uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez spółki wodociągowo-kanalizacyjne z tytułu kontraktów menedżerskich
  5. Kontrakty menedżerskie a składki ZUS
  6. Kontrakty menedżerskie podlegające podatkowi VAT
  7. Kontrakty menedżerskie niepodlegające podatkowi VAT
  8. Przegląd orzecznictwa podatkowego dotyczącego kontraktów menedżerskich
  9. Ryzyko podatkowe dotyczące menedżerów i spółek związane ze stosowaniem przepisów regulujących zasady opodatkowania kontraktów menedżerskich
  10. Praktyczne zasady postępowania w przypadku opodatkowania bądź nieopodatkowania kontraktów menedżerskich podatkiem VAT
  3

  11:10-11:30

  Przerwa kawowa

  Czas trwania: 20 minut

  Zapraszamy na kanapki, ciasto, kawę i herbatę

  4

  11:30-13:10

  Podatek CIT

  Czas trwania: 100 minut

  Prelegent: Katarzyna Wojtowicz-Janicka

  I. Podmiot wodociągowo-kanalizacyjny jako płatnik podatku u źródła

  1. Katalog usług nabywanych od zagranicznych kontrahentów, przy których podmiot wodociągowo-kanalizacyjny jest płatnikiem podatku u źródła (m.in. licencje na oprogramowanie, know-how, prawa autorskie, najem samochodu zagranicą, usługi doradcze, prawnicze, bilety lotnicze, usługi inżynieryjne etc.)
  2. Kiedy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pozwala płatnikowi na niepobranie podatku u źródła?
  3. Zakup usług od oddziałów zagranicznych firm na terytorium RP
  4. Certyfikat rezydencji zagranicznego kontrahenta 
  5. Obowiązki sprawozdawcze podmiotu wodociągowo-kanalizacyjnego jako płatnika

  II. Podatek CIT w branży wodociągowo-kanalizacyjnej

  1. Szczególne momenty powstania przychodu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej – na jaką „sprzedaż” warto zwrócić uwagę, rozliczając wynik podatkowy za rok 2017?
  2. Nieodpłatna służebność przesyłu a kwestia przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia 
  3. Potrącalność w kosztach uzyskania przychodów wynagrodzeń z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na czas nieokreślony
  4. Problematyka kosztów uzyskania przychodów – wybrane przykłady (koszty zaniechanych inwestycji, wydatki na spotkania pracownicze, pakiet medyczny dla pracowników w formie usługi ubezpieczenia, darowizna a sponsoring, wydatki reklamowe)
  5

  13:10-13:50

  Lunch

  Czas trwania: 40 minut

  Zapraszamy na lunch

  6

  13:50-15:30

  Podatek VAT w branży wodociągowo-kanalizacyjnej​

  Czas trwania: 100 minut

  Prelegent: Paweł Łabno

  1. Stosowanie stawek podatku VAT w branży wodociągowo-kanalizacyjnej – wybrane przykłady (m.in. usługi przyłączenia do sieci, pogotowie kanalizacyjne, usługi badań i analiz)
  2. Zasady opodatkowania podatkiem VAT dostawy gruntów, budynków i budowli w ramach działalności wodociągowo-kanalizacyjnej w świetle najnowszego orzecznictwa organów podatkowych oraz sądów administracyjnych
  3. Zakup gruntów, budynków, budowli – VAT czy PCC?
  4. Aspekty praktyczne dotyczące podatku VAT w zakresie usług budowlanych w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
  5. Split payment 2018 w podatku VAT w branży wodociągowo-kanalizacyjnej oraz pozostałe, wybrane problemy w zakresie podatku VAT dotyczące branży wodociągowo-kanalizacyjnej
 • Prelegenci na konferencji

  Poznaj sylwetki prelegentów podczas konferencji

  Katarzyna Wojtowicz-Janicka

  doradca podatkowy, radca prawny

  absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiada 10-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym; reprezentuje klientów przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi; jest autorką licznych publikacji podatkowych (m.in. Rzeczpospolita) oraz wykładowcą podatkowym

  Paweł Łabno

  doradca podatkowy

  prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiada 12-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym; reprezentuje klientów przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi; jest autorem licznych publikacji podatkowych (m.in. Rzeczpospolita) oraz wykładowcą podatkowym

 • Organizator konferencji

  Poznaj organizatora konferencji

  Fundacja Edukacji Podatkowej

  Organizator konferencji

  Celem Fundacji jest m.in. podnoszenie wiedzy, kwalifikacji zawodowych oraz świadomości z zakresu prawa podatkowego w formie konferencji i szkoleń. Fundacja jest organizacją non-profit.

 • Partnerzy konferencji

  Poznaj partnerów konferencji

  Wodociągi Krakowskie

  Partner strategiczny

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie jest podmiotem zajmującym się dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków na terenie miasta Krakowa. Infrastruktura Wodociągów Krakowskich obejmuje 2195 km sieci wodociągowej, 1829 km sieci kanalizacyjnej, 4 zakłady uzdatniania wody, 2 zakłady oczyszczania ścieków, 6 oczyszczalni lokalnych, stację termicznej utylizacji odpadów, 46 zbiorników wodociągowych, 23 hydroforni, 3 przepompownie wodociągowe, 72 przepompownie ścieków, 2 stacje zlewcze

  Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka DPRP

  Partner merytoryczny

  Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka doradcy podatkowi radcowie prawni sp. j. z siedzibą w Krakowie jest kancelarią prawną specjalizującą się w prawie podatkowym, w tym doradztwie podatkowym oraz obsłudze sporów podatkowych na południu i centrum Polski.

 • Formularz rejestracyjny

  Zapisz się na konferencję